pRoduk kami

Produk Skincare SIRIM berhad

Sirim Berhad menentukan dan memastikan produk di pasaran menepati piawaian yang ditetapkan dan bermutu tinggi.

Sirim Berhad menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi memastikan tiada penyelewengan dari segi kualiti.

Sirim Berhad turut menjalankan penyelidikkan dan menyampaikan maklumat tentang pembangunan dan perubahan teknologi.